..
 MUDr. Miroslav Vítovec, CSc


Je zkušeným kardiologem a angiologem s 30 ti letou praxí na významných
českých pracovištích. Absolvoval několik zahraničních stáží.


Je autorem doporučení pro duplexní sonografii České kardiologické a České
angiologické společnosti.


Je členem České kardiologické společnosti, opakovaně byl zvolen do výboru echokardiografické společnosti.
Je členem České angiologické společnosti, v minulých funkčních obdobích byl
zvolen do výboru společnosti a je předsedou Pracovní skupiny duplexní sonografie.
Je v představenstvu Okresního sdružení pro Prahu 4, České lékařské komory.


Má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie a angiologie. Je držitelem
licence z vnitřního lékařství, kardiologie, angiologie, jícnové echokardiografie a
je školitelem jícnové echokardiografie.
V roce 1998 obhájil na České akademii věd vědeckou hodnost kandidáta věd.


Od roku 1986 pracoval na Klinice kardiologie IKEM v Praze, kde se věnoval
neinvazivní kardiologii (chlopenním vadám a echokardiografii) a vyšetřování cév.
Od roku 2006 pracoval na II. Interní klinice – klinika kardiologie a angiologie,
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
jako vedoucí oddělení a specialista echokardiografista.

Je autorem 67 vědeckých prací doma i v zahraničí, z toho 7 publikovaných
s impakt faktorem, spoluautorem tří monografií.
Pravidelně přednáší původní práce a přehledné přednášky na kardiologických a angiologických kongresech v České republice a v zahraničí.
Je hlavním zkoušejícím centra u 11 mezinárodních klinických farmaceutických
studií, z toho 9 studií bylo úspěšně dokončeno, 3 stále probíhají v Centru
klinických studií MEDISCAN Group, s.r.o.


Nyní působí jako kardiolog a angiolog specialista v Centru pohybové medicíny
prof. Pavla Koláře, na pracovišti MEDISCAN GROUP, s.r.o. a Vršovická zdravotní a.s. jako vedoucí lékař kardiologické ambulance. Úzce spolupracuje se společností Medacor, s.r.o. a AVICENA – chirurgie s.r.o