.
 

Medivican Praha s.r.o.


Ceník výkonů
najdete na odkaze zde

Pacientům nesmluvních pojišťoven je poskytována na účet pojišťovny ve smyslu ustanovení č.
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění pouze nutná a neodkladná zdravotní péče.