...

 

Práce presentované na světovém kongresu IUA v Sydney